1,000,000 
Mã số: 719727
390,000 
Mã số: 718995
ZaloGọi điện